Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Nederlands
     New    
AccueilActionsEvénementsCommuniquésPlaintesSonomètreLiensInscription  

PERSMEDEDELING

ANCIAUX NOEMT RECHTERLIJKE MACHT SCHIZOFREEN!!!!

DERGELIJKE UITSPRAKEN ZIJN EEN MINISTER ONWAARDIG!!!!

Minister ANCIAUX ging wéér een stap te ver. Op de weblog van zijn website (www.bertanciaux.be ) stelt hij het volgende:

"…Minister Landuyt maakt opnieuw mee in wat voor een kafkaiaans land we leven. Het wordt hoog tijd dat we de rol en de invloed van de Raad van State eens grondig gaan evalueren en bekijken. Enkele weken geleden schorste de nederlandstalige kamer van de Raad van State een beslissing van minister Landuyt die hij had genomen in uitvoering van een beslissing van de franstalige kamer van diezelfde Raad van State. Enige tijd later bevestigde de nederlandstalige kamer van de Raad van State dat op zaterdag een éénzijdig gebruik van baan 25R niet kon. Vandaag beslist de franstalige kamer van de Raad van State dat het opnieuw niet kan dat baan 20 gedurende die zaterdag gebruikt wordt…"

"…De geloofwaardigheid van de Raad van State is hiermee onder nul gezakt. Ik weet alleen dat dit hoogste rechtsorgaan intern aan enige vorm van schizofrenie lijdt. Net zoals zowat alles in dit land is ook de rechterlijke macht schizofreen. Men hanteert totaal andere normen en waarden. Men bekijkt de zaken volkomen anders, afhankelijk van het feit of men opgegroeid is in het Nederlands dan wel in het Frans. .."

Dergelijke uitspraken op een publieke website zijn een regelrechte aanval tegen de rechterlijke macht én tegen de Belgische Staat als dusdanig!!

Het is Anciaux zelf die aan de oorsprong ligt van de Kafkaiaanse toestand en dit door koppig vast te houden aan het spreidingsplan!

De tijd is gekomen om nu, meer dan ooit, het spreidingsplan vaarwel te zeggen. In de laatste 6 maanden werden 6 arresten geveld door rechterlijke instanties. Telkens vernietigend voor het spreidingsplan.

Het is een democratie onwaardig dat 1 minster (Landuyt) zomaar arresten naast zich kan neerleggen. Het is een democratie onwaardig dat een minister (Anciaux)- zoals een kind dat zijn zin niet krijgt- de naam van rechterlijke macht besmeurt door hen af te schilderen als schizofrenen!!!

Het spreidingsplan wordt door geen enkele inwoner uit de Oostrand, noch door de gemeentebesturen van Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Kortenberg, Steenokkerzeel, Huldenberg, Tervuren etc, noch door het personeel op de luchthaven, noch door de pilotenvereniging gedragen!

Waarom spreken minister Landuyt en Anciaux zich niet uit over de logische terugkeer naar een preferentieel baangebruik, met absolute prioriteit voor de veiligheid?
Omdat dat niet past in hun strategie om de inwoners uit de Oostrand te belasten. De Oostrand... daar vallen voor Anciaux immers geen stemmen te rapen.

Het is beangstigend te moeten vaststellen dat enkele ministers beslissen in functie van louter politieke en communautaire belangen.

Of, zoekt Anciaux door deze belastende uitspraken misschien opnieuw een uitweg voor het falen van zijn ministerschap om dan vervolgens gedurende maanden te kunnen leven van de uittredingsvergoeding die ministers krijgen?

VLD Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen wenst te beklemtonen dat hij zich volledig distantieert van deze verwijten aan het adres van de rechterlijk macht!

Hij hoopt dat eindelijk geluisterd zal worden naar de stem van duizenden burgers i.p.v. dat ons land in de ban gehouden wordt door de persoonlijke politieke gedachten van slechts 2 politici die niets meer doen dan een puur politiek spel te spelen.

Deze 2 ministers dienen zich dringend te bezinnen. 'Als' ze dit willen doen… want ze schilderen elke vorm van kritiek af als 'oud nieuws'. Deze 2 ministers zouden beter de eer aan zichzelf houden en ontslag nemen. Het is 1 voor twaalf!

Luk Van Biesen,
Kraainem 28 september 2005

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>