Wake Up Kraainem

Wake Up Kraainem

Actualités
Actualités
Actualités
Actions juridiques
sonomètre
Sonomètre
vents
Vents
plaintes
Plaintes
liens
Liens
inscription
Inscription
> Français
     New    
OnthaalActiesEvenementenBerichtenKlachtenGeluidsmeterLinksInschrijf  

Baan 02: historisch vonnis waarbij Belgische staat wordt veroordeeld 93 families een schadevergoeding toe te kennen.

Ingevolge de juridische actie, ingeleid door 93 families uit Kraainem, Wezembeek-Oppem en Sint Pieters Woluwé, tot het bekomen van een schadevergoeding voor het onrechtmatig en onnodig gebruik van de landingsbaan 02 sinds het plan Anciaux bis, heeft de rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel op 14 april 2011 de Belgische staat veroordeeld voor schuldig gedrag  en eist dat de opgelopen schade zou worden vergoed.

De rechtbank is van oordeel dat de Belgische staat door zijn beslissing het baangebruik op Zaventem te wijzigen, een concentratie van de hinder heeft veroorzaakt boven dichtbevolkte regio’s ten voordele van veel minder dichtbevolkte gebieden die bovendien “ non aedificandi” zones zijn. ( landingsbanen 25L en 25R)

Het vonnis is bijzonder scherp:

  • De wijze waarop de Belgische staat het baangebruik heeft gewijzigd, getuigt van een totaal gebrek aan goed beleid.
  • De Belgische staat heeft roekeloze beslissingen genomen, waardoor de kwaliteit van het dagelijks leven van de 93 families zwaar werd aangetast en waarbij de Belgische staat bovendien in geen enkel opzicht heeft rekening gehouden met de Grondwet en Het Verdrag van de Rechten van de Mens.
  • De Belgische staat wordt veroordeeld omdat de fundamentele rechten - zoals gezondheid - van de 93 families zwaar werden geschonden, ondanks het feit dat de Belgische staat wel degelijk weet dat noch de economische belangen van het land, noch het luchtverkeer, enige hinder zouden ondervinden bij een terugkeer naar het baangebruik van voor 2004.

De Belgische staat wordt ervan beschuldigd fouten te hebben gemaakt die de subjectieve rechten van de 93 families zwaar hebben aangetast.

De rechtbank eist bijgevolg dat de Belgische staat de schade die werd berokkend vergoedt.

Het vonnis vermeldt expliciet dat de schade die één ieder heeft geleden op het gebied van levenskwaliteit, waarmee ook de gezondheid wordt beoogd – o.a. het gebrek aan nachtrust – een vastgesteld en ernstig feit is.

De rechtbank heeft er bovendien aan toegevoegd dat de 93 families terecht wijzen op het risico dat de aangeklaagde situatie de waarde van hun onroerende bezittingen kan aantasten.

Uit het vonnis kan dus worden opgemaakt waarmee de rechtbank in de voortzetting van de procedure zal rekening houden voor het vergoeden van de geleden schade.

Wake Up Kraainem <contact@wakeupkraainem.be>