Renovatiewerken uit op start- en landingsbaan 01/19

Brussels Airport
lundi 28 mars 2016

Van 26 juli tot 25 september 2016 voert Brussels Airport grondige renovatiewerken uit op start- en landingsbaan 01/19. De renovatie gebeurt in verschillende fases, alsook ’s nachts om de impact op de omwonenden en de luchthavenactiviteiten in de tijd te beperken. Het baangebruik zal tijdens deze werkzaamheden verschillen van het preferentiële baangebruik (PRS)[1].

De start- en landingsbanen op Brussels Airport moeten om de 30 jaar grondig vernieuwd worden zodat alle vliegbewegingen veilig kunnen blijven verlopen. Vorige zomer is baan 07R/25L grondig vernieuwd, dit jaar wordt dwarsbaan 01/19 onder handen genomen.

Wat gaan we doen ?

De bovenste asfaltlagen worden afgeschraapt en heraangelegd, de verharde bermen en afwatering worden vernieuwd, de riolering wordt gerenoveerd en de lichtbakens krijgen energiezuinige LED-lampen.

De verschillende fases

26 juli tot 7 augustus : zuidelijk en centraal gedeelte, zone 1

PNG - 150.3 ko

De eerste fase van de renovatie van baan 01/19 start op 26 juli met de heraanleg van het zuidelijke en het centrale gedeelte van de baan, alsook zone 1 aangeduid op de kaart.

Het asfalt wordt afgeschraapt en heraangelegd, de afwateringsgoten worden weggehaald en vernieuwd. De riolen worden gerenoveerd aan de hand van een koustechniek, waarbij een kous uit hars in de oorspronkelijke buis gebracht wordt en uithardt tegen de binnenkant.

Tot slot wordt ook gestart met de aanleg van LED-verlichting op de start- en landingsbaan.

7 augustus tot 19 augustus : zuidelijk en centraal gedeelte, kruising met 25R en zone 2

PNG - 150.4 ko

De tweede fase van de werkzaamheden start op 7 augustus en duurt 12 dagen.

In deze periode wordt verder gewerkt aan het zuidelijke en centrale gedeelte van baan 01/19 en zal gestart worden op de kruising met baan 25 Rechts en zone 2.

Het asfalt wordt verder afgeschraapt en heraangelegd, de afwateringsgoten weggehaald en vernieuwd. De renovatie van de riolen en de aanleg van de LED-verlichting worden voortgezet.

19 augustus tot 26 augustus : zuidelijk en centraal gedeelte (24/7), kruising met 25R en zone 2 tussen 22u en 6u

PNG - 150.4 ko

De derde fase van de werkzaamheden duurt 1 week en start op 19 augustus.

In deze periode wordt het zuidelijke deel van startbaan 01/19 afgewerkt en wordt verder gewerkt op het centrale gedeelte. ’s Nachts wordt op de kruising met baan 07L/25R verder gewerkt en is zone 2 afgesloten voor verkeer.

In deze fase wordt verder gewerkt aan de heraanleg van het asfalt, de vernieuwing van de afwateringsgoten, de renovatie van de riolen en heraanleg van de verlichting.

Op de kruising met baan 25 Rechts wordt een nieuwe rioleringsbuis geplaatst.

Waar mogelijk worden al groeven getrokken in het asfalt van baan 01/19.

26 augustus tot 25 september : centraal gedeelte, zones 1 en 2

PNG - 150.4 ko

De laatste fase van de werkzaamheden start op 26 augustus en duurt tot 25 september. In deze fase worden het centrale gedeelte en zones 1 en 2 afgewerkt.

In deze fase wordt enkel ’s nachts gewerkt en is baan 01/19 overdag dus ook beschikbaar.

Het gaat om het afwerken van de grooving in het asfalt en de LED-verlichting.

Baangebruik tijdens de werken

http://www.brusselsairport.be/nl/co...

[1] Preferentieel baangebruik (PRS)

- Opstijgen op baan 25R, landen op baan 25R en baan 25L op weekdagen, als de weersomstandigheden dit toelaten

- Opstijgen op baan 25R en baan 01/19, landen op banen 25R en 25L tijdens de nacht en de daluren van het weekend, als de weersomstandigheden dit toelaten.

Meer info hierover op http://www.batc.be/nl/info-over-de-banen