werken startbaan in augustus

Brussels Airport
donderdag 7 juni 2012

Ook deze zomer worden op Brussels Airport werken uitgevoerd aan start- en landingsbanen. Dit jaar betreffen ze baan 07L-25R. Deze werken zijn onontbeerlijk voor de veiligheid van het vliegverkeer en vallen onder strikte internationale verplichtingen waaraan Brussels Airport moet voldoen. Ze vangen aan op 1 augustus 2012 met een vermoedelijke duurtijd van twee weken.

Naast regelmatige onderhoudswerken aan runway 07L/25R worden ingrijpende aanpassingen voorzien aan de zogenaamde “schouders” van de baan. Dit zijn de verharde gedeelten aan de zijkant van runways en taxiwegen. Ze worden weggefreesd en vervangen door een nieuwe toplaag. Tegelijk worden werken uitgevoerd aan het kruispunt van dezelfde startbaan met twee veelgebruikte taxiwegen. Tenslotte wordt ook de bebakening van een gedeelte van deze baan vernieuwd. Al deze werken worden simultaan uitgevoerd om de tijdsduur tot een minimum te beperken.

Tijdens deze werken wordt de startbaan buiten gebruik gesteld voor vliegverkeer. Omdat Brussels Airport beschikt over drie start- en landingsbanen bestaan er alternatieven om de impact op de operationele beschikbaarheid van de luchthaven tijdens deze periode te beperken. Mits goede planning en gunstige weersomstandigheden, wordt er verwacht dat deze werken niet zullen leiden tot belangrijke vertragingen voor het vliegverkeer.

Brussels Airport streeft ernaar om de duurtijd van grootschalige infrastructuurwerken tot het striktste minimum te beperken. Dat vergt een droge ondergrond en een minimum aan neerslag, in een periode met zoveel mogelijk daglicht. In ons klimaat biedt de maand augustus daarvoor de meest gunstige werkomstandigheden.

De invloed van deze werken op het baangebruik duurt niet de gehele maand augustus. Voor de werken zelf worden twee weken voorzien bij gunstige weersomstandigheden, maar een finale einddatum kan opschuiven in functie van het weer en eventuele onvoorziene complicaties die kunnen optreden tijdens dergelijke werken. Details over het verloop van de werken worden zoals steeds weergegeven op deze website.Commentaires  (fermé)