De verenigingen zijn het immobilisme van Melchior Wathelet meer dan beu !

Persbericht
mercredi 9 janvier 2013

De verenigingen AWACSS, WAKE UP KRAAINEM en UBCNA-BUTV zijn bijzonder verontwaardigd over de vertraging die is opgelopen bij de uitvoering van de instructies van het kabinet van Staatssecretaris Melchior Wathelet van 15 maart 2012, die eindelijk de regeringsakkoorden van 2008 en 2010 ivm de vertrekprocedures en het baangebruik op de luchthaven van Zaventem in praktijk moesten omzetten.

Baan 20 : totaal surrealistisch ! Onder druk van CD&V, heeft de Staatssecretaris van Mobiliteit - 3 dagen voor de inwerkingtreding - zijn eigen instructies proberen in te trekken, een nooit eerder gezien voorval ! Dit was echter zonder rekening te houden met Belgocontrol, die niet geaarzeld heeft Melchior Wathelet erop te wijzen dat dit technisch gezien niet meer haalbaar was. Bijgevolg vermijden de vliegtuigen die opstijgen van baan 20 tijdens de nacht sinds 13 december 2012 wel degelijk het centrum van Sterrebeek, Wezembeek-Oppem en Kraainem en worden nog enkel industriële terreinen en onbebouwde gebieden overvlogen. Wij blijven het echter onaanvaardbaar vinden dat nachtvluchten op een stedelijke luchthaven zoals Zaventem nog steeds zijn toegestaan.

Baan 02 : de verenigingen zijn het meer dan beu dat er - na meer dan 1 jaar - nog steeds geen enkele concrete agenda op tafel ligt om de windnormen voor de rugwind op banen 25 eindelijk op te meten`en toe te passen zoals voorzien in het regeerakkoord. De oude instructies die nog steeds van toepassing zijn hebben niet alleen een zeer negatieve invloed op de operationele veiligheid op de luchthaven, maar berokkenen bovendien een niet te ontkennen schade toe aan de gezondheid van de omwoners die onnodig op zeer lage hoogte - 250 meter - door de landende vliegtuigen op baan 02 worden overvlogen. De verenigingen wijzen er bovendien nogmaals op dat de Belgische Staat veroordeeld werd voor het onnodig gebruik van baan 02 in het vonnis van Het Hof van Beroep van 17 maart 2005, bevestigd in cassatie ! Uit zeer betrouwbare bronnen blijkt dat CD&V dit dossier volledig blokkeert, zonder dat Staatssecretaris Mechior Wathelet een vinger uitsteekt om tot een oplossing te komen. We hadden eerlijk gezegd wel wat meer politieke moed verwacht van Melchior Wathelet !

Baan 25 : het opsplitsen van de vertrekken van baan 25R met bocht naar links - nu geconcentreerd op één lijn tot en met het baken van Huldenberg- zit zogezegd muurvast door het ontbreken van een akkoord met de militairen die een deel van het luchtruim nog steeds opeisen voor militaire doeleinden en dit sinds … het einde van de tweede wereldoorlog… Ook hier geeft Melchior Wathelet geen enkel teken van ongeduld om tot een oplossing te komen !

De verenigingen vragen met nadruk dat Melchior Wathelet eindelijk zijn verantwoordelijkheid opneemt en de opdracht geeft zijn eigen instructies van 15 maart 2012 uit te voeren, zoals hij trouwens tijdens de campagne voor degemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 heeft beloofd voor een meer dan overvolle zaal in Wezembeek-Oppem. Blijkbaar betekent het einde van de verkiezingscampagne ook het einde van de beloftes !