Conseil communal de Kraainem

motion condamnant une décision du ministre de la mobilité suspendant l’utilisation du guidage satellitaire sur les pistes 07
mercredi 30 janvier 2019

Voici la motion qui a été votée à l’unanimité par le conseil communal de Kraainem le 30 janvier dernier.

La motion condamne une décision prise au mois de décembre par le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot. Ce dernier suspendait une instruction visant à utiliser un guidage satellitaire pour atterrir sur les pistes 07.

Op wereldvlak , kent het luchtverkeer een overgangsfaze komende van een conventionele navigatie , die steunt op grondbakens , naar een navigatie , gebaseerd op PBN , die eerder gebruik maakt van satellietgeleide positionering en upscale boordapparatuur .

Op termijn , zal deze overgang de resultaten verhogen zowel op het vlak van de veiligheid als op het vlak de vervoerkwantiteit ( vermindering van de vertragingen) , van leefmilieu ( vermindering van de gevlogen afstanden ) en van economische efficiency .

De overgang naar PBN is één van de prioriteiten van de ICAO ( Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart).

Ingevolge de ICAO en EU reglementering , zijn deze nieuwe PBN technieken verplichtend geworden , worden zij overal ter wereld geïmplementeerd en geven zij uitstekende resultaten .

In Luik , Kortrijk , Oostende , Beauvechain en Charleroi zijn de PBN regels reeds voor alle banen van toepassing .

De luchtvaartmaatschappijen , SKEYES , de vereniging der luchtvaartpiloten , de luchtverkeersleiders ondersteunen deze nieuwe luchtverkeersregels.

In de bijlage van de AIP van SKEYES van oktober 2018 verschenen de PBN regels voor de takeoff’s van baan 07R/L en de landingen op 25R.

Dank zij deze PBN procedures betreffende de landingen op baan 07 werd de veiligheid merkelijk verbeterd .

Wij hebben echter vernomen dat de landingsregels voor de baan 07 op donderdag 13 december 2018 werden opgeschort .

Wij zijn bevreesd dat er , door niet toepassing van de PBN regels , de baan 01 overbelast zou worden ingeval van landing bij crosswind gepaard gaande met het gebruik van de andere banen , die elkaar doorkruisen . Dit houdt nadelige gevolgen in voor de Oostrand-gemeenten en meer bepaald voor Kraainem .

In de jongste maanden heeft men een lichte klimaatsevolutie gekend met als gevolg een oosterwind in grotere mate dan de noorderwind . Men moet weten dat de 07R/L banen de meeste geschikte orientatie biedt voor oosterwinden .

Wij maken ons dus zorgen betreffende de schorsing van de landingsregels betreffende baan 07L en herhalen dat deze regels een grotere veiligheid waarborgen en het tevens mogelijk maken een nutteloze overdracht van geluidshinder naar de oostrand-gemeenten te vermijden .

Wij vragen dus met aandrang het behoud voor de 07 baan van de PBN regels , die door de europese en internationale regelgeving zijn opgelegd ( met als resultaat een hogere veiligeheid en en een mindere geluidshinder voor de Oostrand van Brussel).