Inwoners Oostrand Brussel zijn het echt beu : ze starten een gerechtelijke procedure in kort geding tegen Belgocontrol

Persbericht
vendredi 26 juin 2015

“Wij willen wij ons krachtig tegen verzetten omdat de volksgezondheid in het gedrang komt”

Ingevolge het Arrest van Hof van Beroep van Brussel van 17.05.2005 had de Staat een aantal maatregelen goedgekeurd die de leefbaarheid in de Oostrand moest herstellen.

In het Arrest werd de klemtoon gelegd op de impact van aanhoudend vliegtuiglawaai op de gezondheid.

In dit geval gaat het dan heel concreet over landingen over baan 01 (100% van de landingen van de luchthaven) en de opstijgingen vanaf baan 25 (50%).

Op dit moment stellen de eisende partijen vast dat de verschillende maatregelen of pogingen van de Staat om de situatie dragelijker te maken voor alle betrokken partijen, werden ingetrokken of dat ze nooit daadwerkelijk of correct zijn geïmplementeerd door Belgocontrol.

De eisers stellen vast dat de geluidsoverlast er sinds 2 april 2015 opnieuw cumuleert.

De inwoners van de Oostrand zijn de enigen die getroffen worden door deze nieuwe vlaag van toenemende lawaai : landingsbaan 01 wordt intensief en dikwijks onterecht gebruikt en daarbij komt regelmatig nog de overlast van startbaan 25 (borcht naar links)

Het is duidelijk dat Belgocontrol de instructies van de Staat vastgesteld in de AIP (Aeronautical Information Publication) niet volgens het boekje uitvoert.

Belgocontrol gebruikt zijn eigen “home made” weinig transparente criteria om de banen te selecteren. Terwijl de andere luchthavens in het buitenland simpel weg de aanbevolen systeem van ICAO gebruiken.

De eisers vragen dat een einde komt aan de blinde willekeur van Belgocontrol.

Sinds 2 april 2015, is de situatie weer zodanig verslechterd dat veel inwoners van de Oostrand dag en nacht gehinderd worden.

De eisende partijen willen deze toestand opnieuw veroordelen. Bovendien vrezen de eisers dat ze hun recht om deze wantoestand aan te klagen zal beknot worden vanaf 13 juni 2016 door het Reglement n°598/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16.04.2014.

Alsof bereidt de Staat zonder enig overleg met de bewoners een nieuwe “vliegwet” voor. Daarin worden vermoedelijk de vluchtroutes, en het gebruik van de banen enz… definitief vastgelegd.

Pers contacten : Awacss : Frédéric Petit – 0475.87.37.98 UBCNA : Peggy Cortois – 0475.23.14.71 Wake Up Kraainem : Elisabeth de Foestraets – 0475.81.59.36