U ergert zich aan het lawaai van de landingen van vliegtuigen op baan 01 ?

Sluit u aan bij het nieuwe proces van 01-slachtoffers !
dimanche 21 novembre 2021

U ergert zich aan het lawaai van de landingen van vliegtuigen op baan 01 ?
Woont u in de geluidscontouren op de kaart ?
Sluit u aan bij het nieuwe proces van 01-slachtoffers !

Ons doel bestaat erin de situatie op het terrein te verbeteren.
Ons doel bestaat erin een aanzienlijke schadevergoeding te vorderen voor elke eiser.

De Belgische Staat heeft meer dan 9.450.000€ schadevergoeding betaald aan 321 omwonenden die onder de landingscorridor van baan 01 van Zaventem wonen. De verenigingen WAKE UP KRAAINEM en AWACSS nodigen u uit om een nieuw gelijkaardig geding aan te spannen samen met alle nog niet vergoede omwonenden.

Op 22 oktober 2020 heeft het Hof van Beroep van Brussel de Belgische Staat streng veroordeeld omwille van het onrechtmatige en oneigenlijke gebruik van baan 01 voor landingen op de luchthaven van Zaventem. De Staat werd gedwongen om meer dan 9.450.000€ schadevergoeding te betalen aan 321 eisers die onder de landingscorridor wonen (d.i. meer dan 29.000€ gemiddeld per persoon !). Dit arrest is heden niet meer vatbaar voor enig verhaal en de schadevergoeding werd effectief uitbetaald (zie www.wakeupkraainem.be).

Helaas heeft de Belgische Staat, sinds dit historische arrest, de foutieve gebruiksregels van landingsbaan 01, en met name de windnormen die het gebruik van de banen op de luchthaven van Zaventem regelen, nog steeds niet gewijzigd.

Daarom nodigen de verenigingen voor de verdediging van de omwonenden WAKE UP KRAAINEM en AWACSS u uit om zich aan te sluiten bij een nieuw proces tegen de Belgische Staat. Het belang is zowel :

  • Collectief : u versterkt in aanzienlijke mate de juridische en financiële druk op de Belgische Staat om een echt uitzonderlijk gebruik van piste 01 voor landingen herin te voeren, zoals steeds het geval was vóór 2004.
  • Individueel : u eist schadevergoeding voor uzelf en voor al uw gezinsleden die bij u inwonen.

Is de ligging van uw woning binnen de geluidscontouren op de kaart menen we dat u a priori gelijkaardige schade ondervindt als die van de reeds vergoede omwonenden : u kan dan ook een gelijkaardige schadevergoeding eisen. Het proces zal aangespannen worden zowel voor de schade geleden sinds 2004 (jaar waarin het oneigenlijke gebruik begon) als voor de toekomst totdat de Belgische Staat de situatie op het terrein verhelpt.

Wilt u meer weten over deze actie ?

Na de 5 informatievergaderingen die met succes door de verenigingen werden georganiseerd en waarop onze advocaat, de heer Laurent Wysen, de nieuwe juridische actie heeft voorgesteld en vragen heeft beantwoord, is het voor u nog steeds mogelijk om inlichtingen in te winnen omtrent deze actie en eraan deel te nemen, door een e-mail te sturen naar nouvelleaction01@gmail.com met vermelding van uw VOLLEDIGE GEGEVENS met uw ADRES VAN WONING.

Elisabeth de Foestraets voor Wake Up Kraainem
Frédéric Petit voor AWACSS