Hof van Beroep van Brussel stelt meer dan 300 omwonenden in het gelijk die het slachtoffer zijn geworden van onrechtmatige landingen op baan 01 van Zaventem

Persbericht
mercredi 28 octobre 2020

Vliegtuighinder Oostrand : het Hof van Beroep van Brussel stelt meer dan 300 omwonenden in het gelijk die het slachtoffer zijn geworden van onrechtmatige landingen op baan 01 van Zaventem : het is een kwestie van volksgezondheid !

Het Hof van Beroep van Brussel heeft onlangs een uitspraak gedaan in het voordeel van meer dan 300 omwonenden van Brussels National Airport die zich sinds februari 2004 beklagen over onrechtmatige landingen op baan 01. Het betreft inwoners van de gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem en Sint-Pieters Woluwe.

In maart 2017 had het Hof van Beroep de fout van de Belgische Staat op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, dat het recht op bescherming van een gezond milieu vastlegt, al vastgesteld voor de periode van 8 februari 2004 tot en met 31 december 2011.

Nu veroordeelt het Hof van Beroep, in dezelfde geest, de Belgische Staat voor fouten in de daaropvolgende periode, namelijk van 1 januari 2012 tot en met 31 oktober 2018, waarbij de deur wordt opengezet voor nieuwe acties op basis van bewijsmateriaal voor de periode na 31 oktober 2018 en tot op heden.

Voor deze twee perioden bekrachtigt het Hof deze fout in het licht van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, waarin het recht op bescherming van een gezond milieu is vastgelegd.

Het Hof erkent een probleem van volksgezondheid op basis van het niveau van de geluidsoverlast voor de omwonenden, dat de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgestelde geluidsdrempels overschrijdt.

Het Hof stelt ook vast dat de schade die de omwonenden gedurende jaren van onredelijke geluidshinder hebben geleden, moet worden hersteld door hen een aanzienlijke schadevergoeding (enkele miljoenen euro’s) toe te kennen op basis van hun ligging binnen de geluidscontouren.

Op grond van het arrest van het Hof van Beroep eisen de buurtbewoners dat de Belgische Staat hun rechten herstelt, op straffe van verdere schadevergoedingsacties. De omwonenden wachten dan ook op een wijziging van de instructies van de Belgische Staat over de windnormen voor het gebruik van de start- en landingsbanen, zodat baan 01 niet meer oneigenlijk wordt gebruikt.