Baan 02/20 wordt baan 01/19

brusselsairport.be
mercredi 28 août 2013

Als gevolg van de verschuiving van het magnetische noorden wordt de aanduiding van start- en landingsbaan 02/20 gewijzigd naar 01/19. Dat kan raar lijken, er is een eenvoudige wetenschappelijke verklaring voor.

Overal ter wereld dragen start- en landingsbanen een nummer van 01 tot 36 afhankelijk van hun oriëntatie ten opzichte van het kompas : het nummer 09 staat voor het oosten (90°), 18 voor het zuiden (180°), 27 voor het westen (270°) en 36 voor het noorden (360°). Omdat start- en landingsbanen in twee richtingen kunnen gebruikt worden (die ten opzichte van elkaar 180° verschillen) krijgen ze twee nummers waarvan het verschil altijd 18 is. Dat verklaart waarom baan 02 ook baan 20 is maar dan in de tegenovergestelde richting en waarom baan 07 ook baan 25 is.

Het kompas richt zich naar het magnetische noorden maar de locatie daarvan is niet helemaal stabiel. Het magnetische noorden van onze planeet verschuift elk jaar een beetje waardoor 11 graden op een bepaald moment 10 graden worden en een paar jaar later dan weer 9 graden. Zo komt het dat luchthavens na verloop van tijd een startbaan hebben waarvan het nummer niet langer klopt met de realiteit van het kompas. Hoewel de jaarlijkse verschuiving niet zo groot is, heeft Brussels Airport nu toch het punt bereikt dat baan 02/20 omgedoopt moet worden tot baan 01/19. De naamswijziging wordt officieel in de nacht van 18 op 19 september. Hoewel het niet de eerste keer is dat zoiets op een grote luchthaven gebeurt, is dit toch eerder zeldzaam en weinig gedocumenteerd. De twee overige – parallelle – start- en landingsbanen op Brussels Airport kregen in de vroege jaren 1970 een nieuwe naam. Tot dan werden ze aangeduid als baan 08L/26R en baan 08R/26L. Het ziet er echter nu al naar uit dat dit over een paar jaar zal veranderen naar 06/24.

Om een naamswijziging van een start- en landingsbaan door te voeren volstaat het natuurlijk niet om langs weerskanten van de baan het nieuwe nummer te schilderen. Het is zo dat de naam van een baan wordt vermeld in honderden, zo niet duizenden, officiële documenten en op plannen die allemaal moeten aangepast worden. Omdat elk misverstand over het precieze gebruik van een baan ernstige operationele gevolgen kan hebben, moet dergelijke naamswijziging op een veilige manier en naadloos worden doorgevoerd in nauw overleg met alle belanghebbenden.

Een speciaal projectteam brengt alle mogelijke consequenties van de naamswijziging in kaart met inbegrip van de impact ervan op de activiteiten van de verschillende bedrijven en departementen op Brussels Airport. Gezien de enorme impact van deze naamswijziging voor de luchtverkeersleiding speelt ook Belgocontrol een vitale rol in het project. Op dit moment zijn er nog maar weinig praktijkvoorbeelden die als referentie kunnen dienen. Onze ervaring met de naamswijziging zal dan ook in detail gedocumenteerd worden zodat ze bij volgende naamswijzigingen nuttig kan zijn.

In de nacht van 18 op 19 september zal de naam gewijzigd worden in alle databases ter wereld die voor de luchtvaart gebruikt worden. Tezelfdertijd zal alle signalisatie op de luchthaven en de nummermarkering op de startbaan zelf aangepast worden. Om elk misverstand uit te sluiten : de toekomstige baan 01/19 zal precies dezelfde zijn als de huidige baan 02/20 : alleen het nummer dat aan beide uiteinden is geschilderd, verandert. Deze naamswijziging heeft dan ook geen enkele impact op de vliegroutes en het preferentieel baangebruik.