Geplande Werken met impact op Baangebruik

Brussels Airport
vendredi 13 avril 2012

Dit document geeft een overzicht van de maandplanning van de werken (airside luchthaven) die een impact kunnen hebben op het baangebruik. De effectieve uitvoering van de geplande werken zal afhankelijk zijn van o.a. de meteorologische omstandigheden van de dag zelf. De geplande data en/of einddatum der werken kunnen als gevolg hiervan verschuiven.

Dringende noodzakelijke herstellingen die niet opgenomen zijn in deze maandelijkse planning, kunnen ten allen tijde uitgevoerd worden.

De informatie in onderhavig document wordt maandelijks aangepast en is opgesteld ter informatieve titel. Deze informatie verbindt The Brussels Airport Company geenszins. The Brussels Airport Company wijst elke aansprakelijkheid af voor enige schade of verlies in hoofde van derde partijen als gevolg van gebruik van deze informatie.

Geplande datum

Werken

Banen Geimpacteerd

Start Einde 25R/07L 02/20 25L/07R
21/apr 12:00 21/apr 22:00 Herstellingen Shoulders & onderhoud verlichting van de baan incl lichtsterkte meting x
23/apr 7:00 27/apr 17:00 Herstellingen taxiweg F5/E3 & onderhoud verlichting op diverse exit naar deze runway x
26/apr 22:00 27/apr 6:00 Ontrubberen Touchdown zone 25L x
27/apr 13:00 27/apr 15:00 Schilderwerken op runway x
28/apr 12:00 28/apr 22:00 Onderhoud verlichting & lichtsterkte meting (RESERVE DATUM) x

Documents joints

Geplande Werken met impact op Baangebruik
Geplande Werken met impact op Baangebruik