Vlaamse regering naar Raad van State over vliegroutes Noordrand

standaard.be
vendredi 7 février 2014

De Vlaamse regering stapt naar de Raad van State tegen Belgocontrol, dat de vliegroutes over de Noordrand wil bundelen. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Eerder protesteerden vijf burgemeesters in een open brief aan Vlaams minister-president Kris Peeters al over die routes.

De Vlaamse regering trekt naar de Raad van State tegen Belgocontrol, dat in opdracht van bevoegd minister van Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) twee opstijgende vluchtroutes van op Brussels Airport van de grensregio Brussel-Vlaams Gewest verschoven heeft in de richting Noordrand.

’Wij vragen de schorsing en de vernietiging van de beslissingen van Belgocontrol’, verklaarde Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). De klacht van Vlaanderen bij de Raad van State handelt ook over een omleggingsroute die nu al boven de Noordrand ligt, en die al langer een doorn in het oog is voor de regering-Peeters.

’Onacceptabel’

Het is niet duidelijk of de Raad van State de klacht ontvankelijk zal verklaren, maar dat verandert het standpunt van de Vlaamse regering niet.

’Deze plannen zijn niet acceptabel, er komt weer een concentratie boven de Noordrand’, aldus Schauvliege, die de federale regering en minister Wathelet verder verweet geen overleg te hebben gepleegd met de regio’s.

Protestbrief

Vanochtend raakte bekend dat de burgemeesters van Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel en Vilvoorde een protestbrief schreven tegen het feit dat federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet. Volgens de burgemeesters worden hun gemeenten hierdoor veel zwaarder getroffen door vliegtuiglawaai.

Het gaat om de vliegroutes naar het westen (DENUT) en zuidwesten/zuiden (CIV). Na het opstijgen van op baan 25R (boven Diegem) vliegen deze toestellen eerst via de Noordrand rond Brussel om vervolgens hun definitieve bestemming te kiezen. Volgens de burgemeesters dragen hun inwoners door deze aanpassing van vliegroutes voortaan niet alleen de hinder van vliegtuigen die van op deze baan richting Noordoosten, Noorden of Noordwesten vliegen maar ook van de toestellen richting Westen, Zuidwesten, Zuiden en zelfs Zuidwesten.

Evenwichtige spreiding

Deze concentratie van vluchtroutes boven de Noordrand is volgens de burgemeesters strijdig met de federale luchthavenakkoorden die stipuleerden dat de geluidshinder op evenwichtige wijze gespreid moest worden en concentratie van vluchten boven sterk bewoond gebieden zoveel mogelijk diende beperkt. ‘Onze gemeenten behoren tot de meest dicht bevolkte gebieden van het Vlaams gewest. De DENUT- en CIV-routes situeerden zich bovendien voorheen boven minder dichte bevolkte zones’, aldus de burgemeesters.

De vijf burgemeesters haalden een aantal maanden ook al eens scherp uit naar Wathelet omwille van de versoepeling van de windnormen voor opstijgende vliegtuigen die in hij augustus doorvoerde. De burgemeesters zagen hierin een middel van de staatssecretaris om de preferentiële baan 25R nog meer te gebruiken en bijgevolg nog meer vliegtuigen richting Noordrand te sturen. Ze wezen hierbij ook op het feit dat de nieuwe normen de veiligheid van het luchtverkeer in het gedrang brengen.Commentaires  (fermé)

vendredi 7 février 2014 à 00h29

Comme vous le constatez ci-dessous, le gouvernement Flamand décide d’introduire un recours au Conseil d’Etat contre Belgocontrol en raison de l’application de l’instruction du Ministre Wathelet relative à deux nouvelles routes de décollages vers le Noordrand. Ce recours fait suite à une lettre de protestation de 5 Bourgmestres des Communes de Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel et Vilvoorde. Il se baserait sur le fait que cette décision serait contraire aux accords de gouvernement.