Acties in 2004

samedi 31 janvier 2004

  • Februari 2004 – Verzamelen van handtekeningen tegen de vernieuwing van het contract van BIAC (600 voor Kraainem)
  • Kortgeding op initiaftief van Wake Up Kraainem, UBCNA en AWACSS bij de Raad van State met als doel de opschorting van het Plan Anciaux bis : geen opschorting van het Plan Anciaux bis door de Raad van State
  • Kortgeding op initiatief van Wake Up Kraainem, AWACSS, Wakker Tervuren, Steenokkerzeel, Sterrebeek 2000 bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel met als doel het niet overschrijden van de geluidsnormen : afgewezen door de rechtbank
  • April 2004 – Beroep, ingediend door de gemeentes zoals hierboven vermeldt.
  • April 2004 – Beroep ter annulering van het Plan Anciaux op initiatief van Wake Up Kraainem, AWACSS, en UBCNA waarbij Didier Gosuin zich aansluit
  • Juni 2004 – Beroep ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel met betrekking tot baan 02, op initiatief van Wake Up Kraainem en Awacss.
  • 14 december 2004 – De Rechtbank erkent dat het gebruik van baan 02 bovenmatig en gevaarlijk is en zware schade tot gevolg heeft voor de eisers. De Rechtbank eist de terugkeer naar de situatie van vóór het Plan Anciaux bis (27 februari 2004)
  • December 2004 – Cassatieverzoek door de Staat op 17 december 2004.