14 verenigingen vraagt aan de Regering afschaffing nachtvluchten en beperking capaciteit dagvluchten

Gezamenlijk platform van verenigingen die slachtoffers verdedigen tegen de overlast van Brussels Airport
mardi 7 mars 2017

Gezamenlijk platform van verenigingen die slachtoffers verdedigen tegen de overlast van Brussels Airport vraagt aan de Regering afschaffing nachtvluchten en beperking capaciteit dagvluchten tot 220.000 p/j.

Aan de heer Charles Michel, Premier,
Aan de heer François Bellot, Minister van mobiliteit,
Aan de leden van de federale regering en aan de federale parlementen,
Aan de heer Geert Bourgeois, Minister-President van het Vlaams Gewest,
Aan de leden van de Vlaamse regering en de Vlaamse parlementen,
Aan de heer Rudy Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Aan de leden van de Brusselse gewestregering en aan de Brusselse parlementen,
Aan de heer Paul Magnette, Minister-President van de Waalse Regio,
Aan de leden van de Waalse regering en de Waalse parlementen,

— -

Geachte dames en heren,

Nu het probleem van de hinder veroorzaakt door Brussels Airport opnieuw in het brandpunt van de belangstelling staat, is Minister van Mobiliteit Bellot (MR) bezig werkgroepen te installeren om toch maar tot een oplossing te komen in dit ingewikkelde dossier dat het politieke leven en dat van honderdduizenden burgers nu al meer dan drie decennia vergiftigt.

Het is in deze context dat het Platform dat de associaties verenigt die de slachtoffers van de hinder veroorzaakt door Brussels Airport, zowel in Brussel als in Vlaams- en Waals-Brabant verdedigen, een gemeenschappelijke standpunt inneemt :

1. De verenigingen constateren dat bijna alle beslissingen die de politiek de afgelopen 20 jaar in het hinderdossier van de luchthaven nam, deze hinder uitsluitend verplaatsten in functie van electorale overwegingen en politieke compromissen. Bijna nooit werd ook maar enige aanzet gegeven tot een lange termijn visie.

Sinds 20 jaar is dus de enige constante dat de politiek weigert om het reële probleem van de volksgezondheid door de blootstelling van burgers aan vertrekkende en landende toestellen ernstig te nemen. Ze toont zich hiermee gewillig medewerker van de in dit dossier actieve economische lobbies (zoals Brussels Airport, VOKA, BECI, BATA, BECA...).

2. Het enige doel waarvoor Minister Bellot (MR) alle partijen rond de tafel vraagt is dat hij politieke betrokkenen samen met lobbyisten in werkgroepen in een vergaderzaal zet om nog maar weer eens te discussiëren over een herverdeling van de hinder. Dit terwijl alle bewoners maar één ding vragen : de hinder structureel verminderen. Ze zien met lede ogen dat er nog altijd geen sprake is van een duurzame oplossing en dat het politieke circus opnieuw leidt tot een communautaire blokkering van het dossier.

3. Al dit gedoe verhult namelijk waar het echt om gaat : het probleem van de aanslag die nachtvluchten nu al meer dan 30 jaar plegen op de gezondheid van honderdduizenden burgers, zowel in Brussel als in Vlaanderen en Wallonië.

4. Daarom vragen alle op het Platform verzamelde verenigingen die de slachtoffers van de luchthavenhinder verdedigen aan alle betrokken politici en in de eerste plaats aan de premier en aan Minister Bellot : "Neem eindelijk uw verantwoordelijkheid en geef absolute voorrang aan het reël verlichten van de hinder voor alle overvlogen burgers : Brussels, Vlaams en Waals. Schaf alle nachtvluchten AF tussen 22u00 en 07u00 : alle vertrekken en alle landingen."

Deze ban dient voorzien voor einde 2019 en kan in twee fasen gebeuren : Fase 1. In een eerste fase, uitsluitend op de korte termijn, wijzigen de openingsuren van de luchthaven als volgt :

- openingsuren overdag van 07u00 tot 22u00 (in plaats van zoals nu van 06u00 tot 23u00) met uitsluitend dagroutes

- openingsuren ’s nachts van 22u00 tot 07u00 (in plaats van zoals nu : 23u00 - 06u00). Uitsluitend nachtroutes met een tijdelijke handhaving van het huidig plafond van 16.000 nachtvluchten waarvan maximum 5.000 vertrekken, in afwachting van de volledige afschaffing van de nachtvluchten.

De op dit platform verenigde associaties preciseren dat de vluchten die nu tussen 06u00 en 07u00 en 22u00 en 23u00 vliegen zonder uitzondering verschoven worden naar de periode tussen 07u00 en 22u00.

Fase 2. In een tweede fase worden onmiddellijk alle wettelijke en regelgevende maatregelen genomen nodig om het plafond van 16.000 nachtvluchten (waarvan 5.000 vertrekken) stap voor stap naar nul te brengen. Einde 2019 vliegt er tussen 22u00 en 07u00 geen enkel vliegtuig meer.

De werkgelegenheid die de huidige nachtactiviteit op Brussels Airport genereert kan via overleg en constructieve samenwerking zonder enig probleem in België blijven. Ze kan worden verplaatst naar dagvluchen in Brussels Airport, en/of naar regionale luchthavens waar de nachtvluchten zeer dun bevolkt gebied overvliegen en waar al compensatiemaatregelen genomen werden of voorzien kunnen worden.

De op dit Platform verenigde associaties nodigen alle betrokkenen daarom dringend uit om te stoppen met hun nefaste onderlinge concurrentie tussen Belgische luchthavens en eindelijk overleg te starten voor een betere samenwerking.

5. Door de ongunstige ligging van Brussels Airport midden in zeer dichtbevolkt stedelijk gebied dringt zich nog een eis op : dat de groei van de luchthaven op zijn huidige locatie aan banden wordt gelegd. Daarom vragen de gezamenlijke verenigingen dat de politiek zich engageert tot ook deze ondubbelzinnige maatregel : dat ze voor het einde van de regeertermijn bepaalt dat eind 2019 het maximum aantal bewegingen op Brussels Airport (vertrekken en landingen) voorgoed beperkt is tot 220.000 per jaar ; dit wordt wettelijk vastgelegd voor het eind van de regeertermijn.

— -

In naam van de honderdduizenden slachtoffers van de luchthavenhinder, of ze nu wonen in Brussel, Vlaams- of Waals-brabant herinneren ondergetekenden u aan uw democratische plicht om deze twee fundamentele maatregelen te nemen in het belang van alle overvlogen burgers.

Het gaat om het algemeen belang en het fundamenteel recht van al die burgers op een gezond leven.

Wij, de op dit Platform verenigde associaties vragen aan Premier Michel en Minister Bellot :

(1) dat de door de Minister georganiseerde werkgroepen hun agenda onmiddellijk bijsturen ;

(2) dat deze werkgroepen zich onmiddellijk concentreren op het aanvaarden van de twee hinder verminderende maatregelen zoals de associaties dit vragen :
- tussen nu en eind 2019 effectief alle nachtvluchten stoppen tussen 22u00 en 07u00,
- tussen nu en eind 2019 het aantal vluchten op Brussels Airport definitief beperken tot 220.000 bewegingen per jaar.

(3) dat Premier Michel en Minister Bellot een afvaardiging van de Platformverenigingen ontvangen en hen garandeert dat de federale regering deze twee maatregelen aanvaardt.

De 14 ondertekenaars op 7.3.2017

 • Actie Noordrand vzw Boreas
 • Alliantie Regio leuven Awaccs
 • Bruxelles Air Libre Brussel vzw.
 • Coeur-Europe
 • Brusselse wijkcomités / Comités de quartiers bruxellois
 • Epures
 • (F) airways
 • Hart van Huldenberg
 • Burgerbeweging Geen sprake van / Mouvement citoyen Pas Question Piste 01, ça suffit
 • Solid AIR Tervuren vzw.
 • UBCNA- BUTV
 • Wake-up Kraainem